#احمق Instagram Photos & Videos

احمق - 79.4k posts

Latest #احمق Posts

 • قراره داستان دعواى ادم و حوا رو از زبون اين روحانيه گوگولى بشنويم 😁 خب حالا دعوا سر چي بوده؟ گويا جذابيت از ابتداى خلقت مسئله بوده واسه مخلوقات و هي دنبال اين بودن و هنوزم هستيم كه كي از من جذابتره 😂😂 خب ميدونيد كه تو بهشت منزل و اينا زياده كلاً، اگرم نميدونستيد من گفتم بهتون و البته طبق فرمايشات حاج آقا تو بهشتم مثل جهنم همه از يه چيزي اويزونن كه خب تو اين مورد اينگونه نبوده گويا، يه نكته اي كه تو صحبتاي ايشون بود اين بود كه ادم محو جواهرات شده بود نه ظاهر و زيباييهاي طرف و اين نشون ميده مردان از ابتداي خلقت چقدر پاك بودن اخه، اصن به سر و صورت و قد وبالا توجه نميكردن 😂
اخه مردك شما كه در مورد مسائل روز انقدر دروغ به هم ميبافين چطور انتظار دارين اين داستانهاى من درآورديتون قابل باور باشه، البته كه بسيارند كساني كه با تمام وجود قبول ميكنن و ذوب ميشن تو داستان و جذابيت ادمهاى داستان، ولي خب حاجي ما به قدري طبيعي نقل ميكنه و انچنان ذوب شده تو داستانو انقدر زيبا بيان ميكنه كه خب سخت ميشه باور نكرد و خودمون رو متقاعد كنيم كه اينها ساخته ذهن خلاق حاج آقا هستش، فقط كاش حاجي يه فكريم به حال معده نفاخش بكنه 😂😂😂 در اخر اينكه درگير اون تيكه اي شدم كه با ملاحت تمام گفت حواااااا خااااانوم، ياد سوسن خانم افتادم بي ربط 😁😂
#حماقت#ادم#حوا #بهشت#روحاني#خلقت #داستان_پردازی #احمق#بي_شعوري#عوام #سوسن_خانوم
 • قراره داستان دعواى ادم و حوا رو از زبون اين روحانيه گوگولى بشنويم 😁 خب حالا دعوا سر چي بوده؟ گويا جذابيت از ابتداى خلقت مسئله بوده واسه مخلوقات و هي دنبال اين بودن و هنوزم هستيم كه كي از من جذابتره 😂😂 خب ميدونيد كه تو بهشت منزل و اينا زياده كلاً، اگرم نميدونستيد من گفتم بهتون و البته طبق فرمايشات حاج آقا تو بهشتم مثل جهنم همه از يه چيزي اويزونن كه خب تو اين مورد اينگونه نبوده گويا، يه نكته اي كه تو صحبتاي ايشون بود اين بود كه ادم محو جواهرات شده بود نه ظاهر و زيباييهاي طرف و اين نشون ميده مردان از ابتداي خلقت چقدر پاك بودن اخه، اصن به سر و صورت و قد وبالا توجه نميكردن 😂
  اخه مردك شما كه در مورد مسائل روز انقدر دروغ به هم ميبافين چطور انتظار دارين اين داستانهاى من درآورديتون قابل باور باشه، البته كه بسيارند كساني كه با تمام وجود قبول ميكنن و ذوب ميشن تو داستان و جذابيت ادمهاى داستان، ولي خب حاجي ما به قدري طبيعي نقل ميكنه و انچنان ذوب شده تو داستانو انقدر زيبا بيان ميكنه كه خب سخت ميشه باور نكرد و خودمون رو متقاعد كنيم كه اينها ساخته ذهن خلاق حاج آقا هستش، فقط كاش حاجي يه فكريم به حال معده نفاخش بكنه 😂😂😂 در اخر اينكه درگير اون تيكه اي شدم كه با ملاحت تمام گفت حواااااا خااااانوم، ياد سوسن خانم افتادم بي ربط 😁😂
  #حماقت #ادم #حوا #بهشت #روحاني #خلقت #داستان_پردازی #احمق #بي_شعوري #عوام #سوسن_خانوم
 •  3  1  4 hours ago
 • خرافات سرطان بشریت
اين حكومت از اول هم اين رويه رو پيش گرفته بود و هنوزم داره ادامش ميده، اونوقتا با صداى آهنگران ملت رو حالى به حالى ميكرد و به اسم جهاد ميفرستاد زير توپ و تانك الانم كه اينجورى، حالا بگذريم كه خيلى تابلو بود اين صحبتا ديكته شده بود از قبل براى اين پسرمون، خاك بر سر پدر و مادر اين بچه خاك بر سر معلم و مدرسه و هر اوشكولى كه اين اراجيف رو كرده تو مغز اين بچه ها، چرا بايد روحيه جنگ طلبى رو از الان بيدار كنن تو اين بچه ها، چرا مغزشونو شست و شو ميدن كه اقا مردن خوبه كه ارزوي مردن (به قول خودشون شهادت) ميكنه اين بچه 😏😏 اي خاك بر سرت پدر ومادري كه همچين بچه اي داري اگه خود احمقت اينارو ميكني تو كلش و بازم خاك بر سرت كه با شنيدن اين چيزا از بچت ذوق مرگ هم ميشى، كلاً خاك بر سرت 😂امثال همينا دوسال بزرگتر كه ميشن يه باتوم ميدن دستشون كه خالي كنن رو ملت اين وحشي بازياشونو، اره عزيزم بايد بزرگ شى كه باتوم بدن دستت 😂😂 فقط يه چيزى، عجيب درگير شعور اون اقاى به اصطلاح خبرنگارمون شدم و يه موضوع ديگه اينكه انقدي كه اينا شهيد ميارن يه چيزى حدود دو سه برابر جمعيت كشور بوده مديونيد فكر كنيد اينا جنبه سرگرم كردن بخشي از مردم رو داره ها
#آهنگران#شهداى_گمنام#جنگ#ترامپ#امريكا#احمق#گوساله#بيشعور#اوشكول#اسكل#بسيجى#آقا#باتوم#حكومت_اسلامى#جمهورى_اسلامى
 • خرافات سرطان بشریت
  اين حكومت از اول هم اين رويه رو پيش گرفته بود و هنوزم داره ادامش ميده، اونوقتا با صداى آهنگران ملت رو حالى به حالى ميكرد و به اسم جهاد ميفرستاد زير توپ و تانك الانم كه اينجورى، حالا بگذريم كه خيلى تابلو بود اين صحبتا ديكته شده بود از قبل براى اين پسرمون، خاك بر سر پدر و مادر اين بچه خاك بر سر معلم و مدرسه و هر اوشكولى كه اين اراجيف رو كرده تو مغز اين بچه ها، چرا بايد روحيه جنگ طلبى رو از الان بيدار كنن تو اين بچه ها، چرا مغزشونو شست و شو ميدن كه اقا مردن خوبه كه ارزوي مردن (به قول خودشون شهادت) ميكنه اين بچه 😏😏 اي خاك بر سرت پدر ومادري كه همچين بچه اي داري اگه خود احمقت اينارو ميكني تو كلش و بازم خاك بر سرت كه با شنيدن اين چيزا از بچت ذوق مرگ هم ميشى، كلاً خاك بر سرت 😂امثال همينا دوسال بزرگتر كه ميشن يه باتوم ميدن دستشون كه خالي كنن رو ملت اين وحشي بازياشونو، اره عزيزم بايد بزرگ شى كه باتوم بدن دستت 😂😂 فقط يه چيزى، عجيب درگير شعور اون اقاى به اصطلاح خبرنگارمون شدم و يه موضوع ديگه اينكه انقدي كه اينا شهيد ميارن يه چيزى حدود دو سه برابر جمعيت كشور بوده مديونيد فكر كنيد اينا جنبه سرگرم كردن بخشي از مردم رو داره ها
  #آهنگران #شهداى_گمنام #جنگ #ترامپ #امريكا #احمق #گوساله #بيشعور #اوشكول #اسكل #بسيجى #آقا #باتوم #حكومت_اسلامى #جمهورى_اسلامى
 •  7  1  4 hours ago
 • از دين دار احمقي پرسيدن تو دين شما داشتن حجاب اجباريه؟
جواب داد بله، حجاب عفت و زينت زنه.

از دين دار احمق جواب خواستن كه آيا اجباري براي كساني كه هم دين شما نيستن هست؟
گفت بله چون قانون كشوره!

با احمق اينجورى ادامه دادن كه پس اطاعت از قانون واجبه و اگر كشف حجاب قانون كشوري بود همه ملزم به رعايت هستن و دهان شما بسته، درسته؟
پاسخ داد نقض حقوق بشر و احترام نذاشتن به عقايد عموم مردم هر جاي دنيا باشه منفوره و مذموم!
از منفور احمق سواليدند اينكه تناقض داشت!؟ جواب داد نه نداشت!
به احمق گفتن بگذريم، پس چون جامعه حريم شخصي نيست و قانون در اماكن عمومي لازم الاجراست تعريف شما از حريم شخصي و اماكن خصوصي دقيقاً كجاست؟!
احمق جواب داد خونه! چهار ديواري اختياري!!
رو به احمق كردند و طلب پاسخ كردند كه پس چجوريه كه به حريم خصوصي افراد هم حمله مي كنيد به جرم مختلط بودن جشن و بزم مردم و به قول شما برپايي محفل مغاير با عفت عمومي!!؟ مگه خصوصي نبود؟!
احمق جواب داد داشتن و برپايي چنين محافلي هم طبق قانون جرمه و احترام به قانون الزاميه!
به احمق گفتن به عقب برگرديم، اگر در كشوري غير، قانون حق برگزاري هيچ گونه مراسم و گردهمايي هاي مذهبي رو در اماكن عمومي ندن و خونه رو حريم خصوصي بدونن و به خونه ها هجوم ببرن و دسته جمعي عبادت كنندگان رو تحقير و دستگير كنن پس رعايت قانون الزاميه؟
احمق خشمگين جواب داد غلط مي كنن!!
رو به احمق خشمگين كردن و گفتن كلام آخر؛
عاشق شدي؟
مليح شد و پاسخ داد ، عاشق دينم، حجابم، عفافم، امامم. 
پرسيدند به موزه مون چي هديه ميدي؟
احمق گفت:
يه كتاب از كتابخانه ام به نام دين و منطق...!
#دين#حجاب#انقلاب#دختران_انقلاب #گردهمایی #حجاب_اجباری #احمق
 • از دين دار احمقي پرسيدن تو دين شما داشتن حجاب اجباريه؟
  جواب داد بله، حجاب عفت و زينت زنه.

  از دين دار احمق جواب خواستن كه آيا اجباري براي كساني كه هم دين شما نيستن هست؟
  گفت بله چون قانون كشوره!

  با احمق اينجورى ادامه دادن كه پس اطاعت از قانون واجبه و اگر كشف حجاب قانون كشوري بود همه ملزم به رعايت هستن و دهان شما بسته، درسته؟
  پاسخ داد نقض حقوق بشر و احترام نذاشتن به عقايد عموم مردم هر جاي دنيا باشه منفوره و مذموم!
  از منفور احمق سواليدند اينكه تناقض داشت!؟ جواب داد نه نداشت!
  به احمق گفتن بگذريم، پس چون جامعه حريم شخصي نيست و قانون در اماكن عمومي لازم الاجراست تعريف شما از حريم شخصي و اماكن خصوصي دقيقاً كجاست؟!
  احمق جواب داد خونه! چهار ديواري اختياري!!
  رو به احمق كردند و طلب پاسخ كردند كه پس چجوريه كه به حريم خصوصي افراد هم حمله مي كنيد به جرم مختلط بودن جشن و بزم مردم و به قول شما برپايي محفل مغاير با عفت عمومي!!؟ مگه خصوصي نبود؟!
  احمق جواب داد داشتن و برپايي چنين محافلي هم طبق قانون جرمه و احترام به قانون الزاميه!
  به احمق گفتن به عقب برگرديم، اگر در كشوري غير، قانون حق برگزاري هيچ گونه مراسم و گردهمايي هاي مذهبي رو در اماكن عمومي ندن و خونه رو حريم خصوصي بدونن و به خونه ها هجوم ببرن و دسته جمعي عبادت كنندگان رو تحقير و دستگير كنن پس رعايت قانون الزاميه؟
  احمق خشمگين جواب داد غلط مي كنن!!
  رو به احمق خشمگين كردن و گفتن كلام آخر؛
  عاشق شدي؟
  مليح شد و پاسخ داد ، عاشق دينم، حجابم، عفافم، امامم.
  پرسيدند به موزه مون چي هديه ميدي؟
  احمق گفت:
  يه كتاب از كتابخانه ام به نام دين و منطق...!
  #دين #حجاب #انقلاب #دختران_انقلاب #گردهمایی #حجاب_اجباری #احمق
 •  5  1  4 hours ago
 • #نخوندی_لایک_نکن_موافق_بودی_لایک_کن 🍁 +هیچوقت سعی نکن دوست خوبی باشی
+برای =کسی که تو را نمیخواهد ...
=در اخر...فقط میفهمی که یه اشتباه کردی...!
-هه...!!!
+میتونی؟؟؟
-اینطور فکر نمیکنم !؟
=چون تو ...
=یه ادم-احمقه+مهربونی...؟!🐾👅 #برداشت_ازاد 🍁 ✨نظرتون کامنت کنین افرادی 
که میدونید باس بخونن تگ کنید.✨
#Amiss
#احمق
 • #نخوندی_لایک_نکن_موافق_بودی_لایک_کن 🍁 +هیچوقت سعی نکن دوست خوبی باشی
  +برای =کسی که تو را نمیخواهد ...
  =در اخر...فقط میفهمی که یه اشتباه کردی...!
  -هه...!!!
  +میتونی؟؟؟
  -اینطور فکر نمیکنم !؟
  =چون تو ...
  =یه ادم-احمقه+مهربونی...؟!🐾👅 #برداشت_ازاد 🍁 ✨نظرتون کامنت کنین افرادی
  که میدونید باس بخونن تگ کنید.✨
  #Amiss
  #احمق
 •  6  0  7 hours ago
 • 🔷
🔸خلاصه ی تمامى متون مقدس #مذاهب در اين دو واژه نهفته است:
( تو بايد..)
.
تو بايد چنين كنى و بايد چنان نكنى.تو آزاد نيستى تا انتخاب كنى كه چه چيز درست است.
.
تصميم توسط كسانى گرفته شده است كه هزاران سال است #مرده_اند و آنان تعيين كرده اند كه براى تمام آينده خير و شر چيست!
.
انسانى كه روح عصيانگر دارد و بدون روحى عصيانگر ،دگرديسى نمى تواند روى بدهد،بايد بگويد :نه ،من اراده ميكنم. من كارى را ميكنم كه اگاهى ام احساس كند درست است و كارى را كه اگاهى ام احساس كند درست نيست انجام نخواهم داد. به جز وجود خودم هيچ راهنمايى براى من وجود ندارد. من به جز چشمان خودم ،چشمان هيچكس ديگر را باور ندارم. من كور نيستم و #احمق هم نيستم.
.
مى توانم ببينم،مى توانم فكر كنم ،مى توانم #مراقبه كنم و مى توانم خودم دريابم كه چه چيز درست است و چه چيز نادرست. اخلاقيات من فقط سايه ى آگاهى من خواهد بود.
.
اشو
کتاب تفسير اشو بر كتاب چنين گفت زرتشت
.
.
.
.
🔸 آدرس کانال تلگرام دانلود کتاب ها 👇👇👇
https://t.me/osho_original
 • 🔷
  🔸خلاصه ی تمامى متون مقدس #مذاهب در اين دو واژه نهفته است:
  ( تو بايد..)
  .
  تو بايد چنين كنى و بايد چنان نكنى.تو آزاد نيستى تا انتخاب كنى كه چه چيز درست است.
  .
  تصميم توسط كسانى گرفته شده است كه هزاران سال است #مرده_اند و آنان تعيين كرده اند كه براى تمام آينده خير و شر چيست!
  .
  انسانى كه روح عصيانگر دارد و بدون روحى عصيانگر ،دگرديسى نمى تواند روى بدهد،بايد بگويد :نه ،من اراده ميكنم. من كارى را ميكنم كه اگاهى ام احساس كند درست است و كارى را كه اگاهى ام احساس كند درست نيست انجام نخواهم داد. به جز وجود خودم هيچ راهنمايى براى من وجود ندارد. من به جز چشمان خودم ،چشمان هيچكس ديگر را باور ندارم. من كور نيستم و #احمق هم نيستم.
  .
  مى توانم ببينم،مى توانم فكر كنم ،مى توانم #مراقبه كنم و مى توانم خودم دريابم كه چه چيز درست است و چه چيز نادرست. اخلاقيات من فقط سايه ى آگاهى من خواهد بود.
  .
  اشو
  کتاب تفسير اشو بر كتاب چنين گفت زرتشت
  .
  .
  .
  .
  🔸 آدرس کانال تلگرام دانلود کتاب ها 👇👇👇
  https://t.me/osho_original
 •  932  17  12 hours ago

Top #احمق Posts

 • 𝑭𝑶𝑳𝑳𝑶𝑾 👑 @sayeh__roshan 👑
.
.
ممکنه که لباس و زبان و رفتار دور و بریات عوض بشه
ولی احمق ها احمق میمونن
اونا عاشق فریب خوردنن
دقیقا مثل مگس که شیرینی رو دوست داره
مردم احمق هم دروغ و ریا و وعده‌های پوچی که هیچوقت عملی نمیشن دوست دارن
.
خیلی ها معتقدن كه ميتونن زندگی رو عوض كنن...
اما وقتی بيدار ميشن، میبینن شكست خوردن
کل این مدت مثل یه احمق داشتن بازیشون میدادن :)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#موفق #پولساز #پولدار #روانشناسی #رشد #ذهن #پول #قدرت #تغییر #احمق #انگیزه #رشد_فردی
 • 𝑭𝑶𝑳𝑳𝑶𝑾 👑 @sayeh__roshan 👑
  .
  .
  ممکنه که لباس و زبان و رفتار دور و بریات عوض بشه
  ولی احمق ها احمق میمونن
  اونا عاشق فریب خوردنن
  دقیقا مثل مگس که شیرینی رو دوست داره
  مردم احمق هم دروغ و ریا و وعده‌های پوچی که هیچوقت عملی نمیشن دوست دارن
  .
  خیلی ها معتقدن كه ميتونن زندگی رو عوض كنن...
  اما وقتی بيدار ميشن، میبینن شكست خوردن
  کل این مدت مثل یه احمق داشتن بازیشون میدادن :)
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  #موفق #پولساز #پولدار #روانشناسی #رشد #ذهن #پول #قدرت #تغییر #احمق #انگیزه #رشد_فردی
 •  31,308  68  14 July, 2019
 • #پست_مشترک_تاجیا 💙👑
نمی گذاریم بیش از این تیم مان را 
افراد نالایق و مدیران #احمق نابود کنند.
شنبه 22 تیر،
ساعت 11 مقابل باشگاه #استقلال ،
آدرس: تهران-سعادت آباد-علامه جنوبی- خیابان 38 غربی-پلاک68
.
.
.
.
❌پ‌ن: متاسفانه اکثر فن پیج ها به دلیل تهدید های برخی از عوامل باشگاه میترسن پست تجمع بذارن اما امیدواریم همه همراهی کنن. هیچ تهدیدی برای ما ترسناک تر از تضعیف استقلال نیست
 • #پست_مشترک_تاجیا 💙👑
  نمی گذاریم بیش از این تیم مان را
  افراد نالایق و مدیران #احمق نابود کنند.
  شنبه 22 تیر،
  ساعت 11 مقابل باشگاه #استقلال ،
  آدرس: تهران-سعادت آباد-علامه جنوبی- خیابان 38 غربی-پلاک68
  .
  .
  .
  .
  ❌پ‌ن: متاسفانه اکثر فن پیج ها به دلیل تهدید های برخی از عوامل باشگاه میترسن پست تجمع بذارن اما امیدواریم همه همراهی کنن. هیچ تهدیدی برای ما ترسناک تر از تضعیف استقلال نیست
 •  2,878  239  11 July, 2019