#ishootfilm Instagram Photos & Videos

ishootfilm - 6.2m posts

Latest #ishootfilm Posts

 • I watch the day change through the window
 • I watch the day change through the window
 •  1  1  1 minute ago
 • Ghét cái chỗ này ghê á. 
Ghét nó vừa xa, mình đi sớm đến mấy cũng sẽ có đứa đến trước, lại vừa nóng, mồ hôi cứ lăn tong tỏng thành hột.
Nó làm nhớ đến chuyện dù có cố gắng tập luyện đến mấy cũng không bằng những người có tài năng. Đã thế còn khổ, còn chen chúc người với người.
Biết thế, nhưng mà vẫn đi đấy thôi. Đi để nhắc nhở bản thân rằng năm ấy từng làm được những chuyện ấy, để sau này nhìn lại nhận ra, mình đã vượt quá giới hạn của bản thân như thế nào.
 • Ghét cái chỗ này ghê á.
  Ghét nó vừa xa, mình đi sớm đến mấy cũng sẽ có đứa đến trước, lại vừa nóng, mồ hôi cứ lăn tong tỏng thành hột.
  Nó làm nhớ đến chuyện dù có cố gắng tập luyện đến mấy cũng không bằng những người có tài năng. Đã thế còn khổ, còn chen chúc người với người.
  Biết thế, nhưng mà vẫn đi đấy thôi. Đi để nhắc nhở bản thân rằng năm ấy từng làm được những chuyện ấy, để sau này nhìn lại nhận ra, mình đã vượt quá giới hạn của bản thân như thế nào.
 •  2  1  4 minutes ago
 • St Louis Cathedral, New Orleans
 • St Louis Cathedral, New Orleans
 •  4  1  5 minutes ago
 • Inside/Outside
 • Inside/Outside
 •  3  1  6 minutes ago
 • sunsets and pensive thoughts
 • sunsets and pensive thoughts
 •  3  1  6 minutes ago
 • Part of me will always be in these mountains.
 • Part of me will always be in these mountains.
 •  2  1  9 minutes ago
 • 鎌倉の大仏さん
 • 鎌倉の大仏さん
 •  5  1  12 minutes ago
 •  5  1  14 minutes ago
 • Luxury accommodations. Klamath Falls, Oregon. August 2016. Fujichrome Provia 400.
 • Luxury accommodations. Klamath Falls, Oregon. August 2016. Fujichrome Provia 400.
 •  20  1  17 minutes ago
 • I was taking pictures at sunset last night and these two guys asked if I could take their portrait, so of course I did.
Fuji Pro 400H (120)
 • I was taking pictures at sunset last night and these two guys asked if I could take their portrait, so of course I did.
  Fuji Pro 400H (120)
 •  18  2  17 minutes ago
 • 이젠 좀 쉬라며
 • 이젠 좀 쉬라며
 •  24  2  19 minutes ago
 • Có những ngày chỉ mong được nằm bẹp trên giường từ sáng tới tối.
 • Có những ngày chỉ mong được nằm bẹp trên giường từ sáng tới tối.
 •  11  1  19 minutes ago
 •  9  1  21 minutes ago

Top #ishootfilm Posts

 • Photo de @samjsn
 • Photo de @samjsn
 •  2,269  8  5 hours ago
 • Vintage lover
 • Vintage lover
 •  1,027  4  8 hours ago
 • Inhale, exhale — these WA sunsets aren’t here to mess around
 • Inhale, exhale — these WA sunsets aren’t here to mess around
 •  2,849  40  14 hours ago
 • Another shot on film from Oman. I must say I have enjoyed keeping those 35mm shots with me for a while before scanning them. It almost feels as if they are someone else’s, or part of a dream I cannot fully remember.
 • Another shot on film from Oman. I must say I have enjoyed keeping those 35mm shots with me for a while before scanning them. It almost feels as if they are someone else’s, or part of a dream I cannot fully remember.
 •  2,567  26  5 hours ago
 •  3,456  12  9 hours ago